Investeşte în oameni! Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale". Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale". Titlul proiectului: "Șanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile". Numărul de identificare al contractului: POSDRU/173/6.1/S/148882
close